Węgliki spiekane

Węgliki spiekane – to potoczna nazwa materiału narzędziowego uzyskiwanego z węglików metali takich jak wolfram, tytan, sporadycznie również tantal, cyrkon lub chrom, metodami metalurgii proszków – tj. wytwarzania zwartych materiałów z proszków metali bez ich topnienia.Węgliki spiekane – Metalurgia proszków to technologia, które pozwala uzyskiwać zwarte komponenty twardych metali, które składają się z cząstek o dużej czystości i regulowanej wielkości cząstek, uzyskanych z rud w odpowiedniej sekwencji procesów chemicznych oraz temperatury. Istotną cechę narzędzi produkowanych z węglików spiekanych jest, iż zachowują swoje właściwości skrawania do 850°C, co zostało wykorzystane przez przemysł obróbki skrawania do wytwarzania narzędzi skrawających, dzięki którym można znacznie przyspieszyć proces obróbki.